Модел за реализация на добрите практики във физическата сигурност

Наши специалисти подготвят модел за реализация на добрите практики във физическата сигурност в крак с най-новите тенденции, базирани на наш и партньорски опит и анализ на технологичните подходи през последните 4 години.

Семинар по корпоративна сигурност

Лектори от дружеството ни “Сигурност и Корпоративна Социална Отговорност Консулт” ЕООД изнесоха доклад пред длъжностни лица, обработващи лични данни в университет в България на тема “Практически насоки в корпоративната сигурност”