За нас

        

 

 

 

 

 

         – 1992-1997 г. – ВВУАПВО „П. Волов“, гр. Шумен, магистър по специалността „Автоматизирани системи за управление“;

         – 2001 г. – ВИПОНД – МВР, гр. София, специалност „Защита на националната сигурност“;

         – 2002 – 2004 г. – ВТУ, филиал София, магистър по специалността „Финанси, счетоводство и контрол“;

         – 2006 г. – ВИПОНД – МВР, гр. София, курс „Противодействие на тероризма“;

         – 2012 г. – Дипломатически институт към Министерство на външните работи, курс „Икономическа дипломация“.

         Трудов стаж:

         – 1997 – 2001 г. – Министерство на отбраната;

         – 2001 – 2008 г. – Служба „Сигурност ВП и ВКР“ – МО, оперативен работник по линия ВКР;

         – 2008 – 2009 г. – Държавна агенция „Национална сигурност“ – експерт;

         – 2009 – 2011 г. – Държавна агенция „Национална сигурност“ – началник сектор;

         – 2011 – 2019 г. – Държавна агенция „Национална сигурност“ – началник отдел.

         Многократно награждаван от Директора на Служба „Сигурност ВП и ВКР“ – МО и Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ за постигнати високи професионални резултати.

Нашите екипи са съставени от докaзали се експерти с дългогодишен опит в защитата на националната сигурност, доказали се специалисти от ДАНС, МВР и МО.

         Хора с доказани качесва и опит в сферата на сигурността, познаващи основополагащите принципи на корпоративната социална отговорност и готови да Ви предложат рещения чрез системата за управление на човешките ресурси.